Szkolenia

Cyber Twierdza to nauka w formie grywalizacji (nazywana również gamifikacją lub gryfikacją) oparta na świadomym i celowym wykorzystaniu mechanizmów stosowanych przy projektowaniu gier w celu aktywizowania, motywowania i angażowania wybranej grupy uczestników.

Jak wyglądają szkolenia?

Wyniki badań wskazują, że uczestnicy szkoleń zapamiętują tylko 10% z tego co czytają, 20% z tego co słyszą i aż 90% z tego co robią, nawet jeśli jest to symulacja. Ponadto jak wynika z badań, aż 80% osób chciałoby, aby ich praca lub nauka bardziej przypominała grę niż tradycyjne formy nauczania.

Cyber Twierdza jest zamkniętą całością, ma swój początek, przebieg i zakończenie. Uczestnicy gry są nastawieni na osiągnięcie wygranej. Scenariusze gier oparte są na prawdziwych i aktualnych wydarzeniach.  

Głównymi korzyściami z gry, potwierdzonymi przez uczestników podczas licznych rozgrywek są m.in.:

 

  1. Interakcja pomiędzy uczestnikami – cyber twierdza to gra zespołowa polegająca na wyborze odpowiedniej strategii zapobiegania oraz reagowania na incydenty. Podczas gry członkowie muszą współpracować, aby osiągnąć cel –  ochrona aktywów ich organizacji. Wymieniają się opiniami, dyskutują różne strategie i punkty widzenia. Jeśli drużyna składa się zarówno z technicznych jak i nietechnicznych graczy, wymiana informacji nabiera dodatkowego znaczenia i pozytywnie wpływa na wartość gry i jej użyteczność w praktyce. Gorące dyskusje i burze mózgów w poszukiwaniu rozwiązań to najlepszy sposób na uzyskanie balansu pomiędzy organizacyjnymi, proceduralnymi i technicznymi zabezpieczeniami. 
  2. Zrozumienie ekosystemu cyberbezpieczeństwa – gra umożliwia lepsze zrozumienie ekosystemu cyberbezpieczeństwa jako całości oraz wzajemnych powiązań pomiędzy jego poszczególnymi komponentami. Nietechniczni gracze mogą się więcej nauczyć o wartości I funkcjonalnościach technicznych rozwiązań. Z drugiej strony mogą wyjaśnić ich bardziej technicznym kolegom dlaczego zabezpieczenia organizacyjne I proceduralne powinny działać łącznie z technicznymi, aby osiągnąć największą skuteczność.
  3. Networking – gra stwarza szanse na ustalenie lub utworzenie relacji pomiędzy graczami, które można później wykorzystać praktycznie w rzeczywistym środowisku pracy. Po zakończeniu gry pozostaje wiele tematów do dalszej dyskusji i wymiany opinii.
  4. Strategie realizacji budżetu na cyberbezpieczeństwo – gracze mogą zrozumieć I przetestować różne strategie realizacji budżetu na cyberbezpieczeństwo, w szczególności skuteczności ich inwestycji podczas faz prewencji i reakcji.
Skontaktuj się z nami

Zorganizuj szkolenie w twojej organizacji!