Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia i grafika umieszczone w tym serwisie podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania.

Wszystkie zamieszczone loga, znaki towarowe i handlowe stanowią własność ich właścicieli i są prawnie chronione. Ich umieszczenie ma jedynie charakter informacyjny.

Odpowiedzialność

Informacje i dane znajdujące się w tym serwisie nie stanowią ani wyraźnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji.

ComCERT nie ponosi odpowiedzialności za treści, zawartość, aktualność, poprawność, kompletność lub jakość informacji zamieszczonych na stronach internetowych, do których linki znajdują się na http://cybertwierdza.cybsecurity.org/.

Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych w tym serwisie linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.